bydlení

Czech med cross z.s.

Chráněné bydlení, doprava pro seniory

Poskytujeme sociální služby formou Chráněného bydlení. Poskytujeme podporu, pomoc a bydlení lidem s tělesným zdravotním postižením, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. Chráněné bydlení má pomoci takto handicapovaným lidem žít svobodným, samostatným a zodpovědným životem za podpory týmu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a dalších profesionálů z edukativních či terapeutických oblastí.

 

O nás

Působíme na celém území České republiky. Věnujeme se vzdělávání, poskytování sociálních služeb a péči o seniory a hendikepované.

Rychlé odkazy
Kontakty

© 2017 JV consulting | Designed by IT Partner