přátelské místo_1

Czech med cross z.s.

Přátelská místa

 

Co získáte?

Garanci přívětivosti služeb vůči klientům se specifickými potřebami. Potenciální zájemci získají jistotu, že je personál schopen se o ně kvalifikovaně postarat, personál získá jistotu při komunikaci s klientem i při řešení specifických situací. Své služby tak můžete bez obav a s minimálním rizikem nabídnout většímu okruhu klientů, což podle současných statistik představuje 3 - 3,5 milionů osob (osoby se zdravotním znevýhodněním a senioři). Logo získané na základě certifikace mohou libovolně marketingově využít pro propagaci.

  

Co mám udělat?

Kontaktovat realizátory projektu a domluvit si speciální školení pro personál. Kurz obsahuje důležité teoretické informace i praktické dovednosti. Termín lze plně přizpůsobit organizačním potřebám provozovatele, koná se přímo v certifikované provozovně a využívá její přirozené prostředí. Součástí certifikace je i vyhodnocení architektonické přístupnosti objektu a jeho vybavení. K tomu budeme předem potřebovat popis objektu.

  

Co se bude dít?

Na místě posoudíme dispozice objektu z hlediska bezbariérovosti (architektonické i komunikační). Už za ni můžete získat až 2 *kytičky:

          *   částečně bezbariérové

         **  plně bezbariérové

Současně proškolíme přihlášené zaměstnance. Maximální počet účastníků v jedné skupině je 10 osob. Tím garantujeme vysoký praktický přínos pro účastníky a jejich schopnost využít poznatky v praxi. Podle počtu proškolených pracovníků získáte až 3 *kytičky:

              *  30 % proškoleného personálu

            ** 60 % proškoleného personálu

         *** 100 % proškoleného personálu

 

Nácvik je natáčen, po skončení každého bloku následuje rozbor záznamů. Každý účastník školení obdrží informační manuál, organizace obdrží DVD s videozáznamem školení.

  

Kolik školení si můžu objednat?

Kolik budete chtít nebo kolik bude potřeba. Sami si určíte, kolik chcete mít odborně vyškolených pracovníků s ohledem na váš provoz. Počet kurzů není omezen (na rozdíl od počtu účastníků v jednom kurzu) a vždy se s termínem přizpůsobíme vašim potřebám.

  

Kdo získá certifikát?

Provozovatel získá certifikát a oprávnění užívat logo projektu s příslušným počtem *kytiček pro certifikovanou provozovnu. Certifikát získá i každý absolvent kurzu. Budete-li hledat nového zaměstnance, certifikát vám napoví o jeho znalostech, zkušenostech a dovednostech i přístupu k práci.  

Platnost certifikace je 5 let.

  

Kdo se o mně dozví?

Díky pravidelně aktualizovaným informacím na webu projektu a množství tiskových materiálů se o certifikovaných zařízeních dozví potenciální klienti. Důležité informace budou navíc každoročně rozesílány zájmovým a oborovým organizacím, svazům a sdružením cílových skupin se specifickými požadavky. Jen v ČR přitom statistiky uvádějí více než 1 milion osob s nejrůznějšími typy znevýhodnění. Tito lidé často

nevyhledávají služby ze strachu z kvality poskytovaných služeb.

Jak vypadá logo?

 Pratelska mista Logo

Při příležitosti letošního předání certifikátů novým Přátelským místům se patronkou projektu Přátelská místa - garance služeb bez bariér stala Taťjana Medvecká, herečka, dabérka a kromě jiného držitelka Českého lva a dvou Cen Thálie.

 Tana

/webconfig/uloziste/9f9f18327bef996c673dec78d926921e_220x220.jpg/webconfig/uloziste/c436d3000f5a469cb4342c6aedeb9ac6_220x220.jpg/webconfig/uloziste/7c1663dc6bef4067853cd4500c8aa4bf_220x220.jpg/webconfig/uloziste/f16d22ad5104fb2a52e6d38547935cbc_220x220.jpg/webconfig/uloziste/94859bcb15da7ad0493ddaf04b97d76e_220x220.jpg/webconfig/uloziste/0cf7467761c5fb193c1aa44683c66c2e_220x220.jpg/webconfig/uloziste/b9dd35f7472dc96acd2ddc37c1c793f0_220x220.jpg/webconfig/uloziste/60062b261b2568b51c3958aa1e7498c6_220x220.jpg/webconfig/uloziste/b70284d62f2cb5f1e62527d7c2dfdb48_220x220.jpg
O nás

Působíme na celém území České republiky. Věnujeme se vzdělávání, poskytování sociálních služeb a péči o seniory a hendikepované.

Rychlé odkazy
Kontakty

© 2017 JV consulting | Designed by IT Partner