domov důchodců

Czech med cross z.s.

Služby

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Dle §50 Zákona o sociálních službách, §16 Prováděcí vyhlášky.
V Domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám se specifickými potřebami vyplývající z jejich onemocnění. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou či s ostatními typy demencí jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby.

Komu jsou služby určeny?

Osobám, které mají specifické potřeby vyplývající z jejich onemocnění. Mají sníženou soběstačnost způsobenou chronickým onemocněním - různými typy demence, včetně stařecké demence či Alzheimerovy choroby. Jejich stav vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné osoby.

 

 

Poskytované služby obsahují tyto základní činnosti a úkony:

 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Komu služby určeny nejsou?

 • Osobám, které nespadají do cílové skupiny
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči lékaře v zdravotnickém zařízení
 • Osobám, které by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití.
 • Vyjímkou jsou poskytované pobytové služby v Domově se zvláštním režimem
 • Osobám s infekčním onemocněním
O nás

Působíme na celém území České republiky. Věnujeme se vzdělávání, poskytování sociálních služeb a péči o seniory a hendikepované.

Rychlé odkazy
Kontakty

© 2017 JV consulting | Designed by IT Partner