domov důchodců

Czech med cross z.s.

Žádost o přijetí

Přihlášku do Domova pro Seniory můžete podat i on-line. Vyplňte následující formulář a my se Vám ozveme.

Vyplnění žádosti je nezávazné.

 

antispam

Odeslání formuláře prohlašuji, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím se zpracováním a uchováním poskytnutých údajů pro účely zařazení této mé žádosti do evidence žadatelů o přijetí do služby společnosti Czech Med Cross z.s. Zároveň uděluji souhlas ke zpracovávání (shromažďování, ukládání, používání, uchovávání, třídění a předávání) osobních údajů souvisejících s pobytem v Domově pro seniory Štikov a to ode dne podání Žádosti, po dobu poskytování služby až do doby archivace a skartace.

Dále prohlašuji, že veškeré údaje, uvedené v této žádosti, jsou pravdivé a žádnou podstatnou skutečnost, která by měla vliv na poskytování služby, jsem nezamlčel/a. Pokud dojde ke změně údajů uvedených v Žádosti o poskytnutí sociální služby, změnu neprodleně nahlásím. Jsem si vědom/a, že nepravdivé údaje mohou mít za následek vyřazení z evidence žadatelů o přijetí do Domova pro seniory Štikov, případně i ukončení smlouvy mezi mnou a poskytovatelem.

O nás

Působíme na celém území České republiky. Věnujeme se vzdělávání, poskytování sociálních služeb a péči o seniory a hendikepované.

Rychlé odkazy
Kontakty

© 2017 JV consulting | Designed by IT Partner